پیکاپ ویزای کانادا از ابوظبی

پیکاپ ویزای کانادا از ابوظبی

پیکاپ ویزای کانادا از ابوظبی

متقاضیان درخواست صدور ویزای کانا از امارات باید بدانند که در کشور امارات فقط پیکاپ ویزای کانادا از ابوظبی صورت گرفته و منحصر به پرونده های غیر مهاجرتی می باشد.بعد از اینکه درخواست شما به سفارت رسید، آن ها جواب مثبت یا منفی خود را تحت عنوان  Passport Request به ایمیل شما ارسال می کنند. در صورت مثبت بودن آن، شما باید این ایمیل را به همراه پاسپورت خود به سفارت کانادا در یکی از شهرهای آنکارا، استانبول تحویل دهید. در صورت تمایل به انجام این امر به صورت حضوری، می بایسیت فرم وکالت را به همراه مدارک مذکور به نماینده خود بدهید.

ادامه مطلب …